Reparant FDDs al MSX-VG8230

Descategoritzat — Autor: El Pitiflí - August 21, 2018 @ 3:34 pm

Fa un temps vaig comprar un MSX Phillips-VG8230 a la Reunió d’Usuaris d’MSX a Barcelona, aconsellat per @PresidentFubu. La cosa és que a aquesta màquina li fallava la disquetera interna, així que caldria reparar la unitat o substituir-la.

Fent servir un disquet de prova (p.e. el disquet del concurs de “micro-composició” 2017 de la AAMSX), la disquetera fa soroll i només mostra un error de “drive not ready” o “drive error” quan s’intenta llegir el disc fent “files”. Al desmuntar la màquina, es pot comprovar que la goma de la disquetera ha rebentat i deixat goma fosa per tota la disquetera.

 

Per tal de deixar la disquetera llesta, cal netejar be la goma que ha quedat enganxada a les parts mòbils, i tornar a engreixar aquestes (amb 3-en-1, per exemple). Les parts mòbils son 1) el cargol que fa avençar el capçal [motor horitzontal, amb un vis-sense-fi connectat a la palanca magnètica], 2) el rotor del motor de gir [motor vertical, que fa girar el rotor petit blanc], i 3) el rotor del disquet [roda gran que fa girar el disc, connectat al rotor del motor de gir]. Un cop totes les parts giren correctament, sense haver-les de forçar, ja es pot tornar a muntar la disquetera al MSX.


 

Al arrencar la màquina amb el disc, ara carrega perfectament.

 

Una alternativa a la disquetera interna, que només funciona a simple cara (360kB) per culpa del “firmware”, és usar una disquetera externa connectada pel port “ext-FDD”. Usant un cable pla de test, es pot provar la correcta combinació de pistes de ext-FDD a FDD, tenint en compte que la disquetera que estem fent servir és de IBM-PC i no de MSX, i algunes de les pistes no coincideixen.

Primer, cal connectar el pin MSX-34 amb el pin PC-33, responsable del senyal de “READY”. Després, si es fa servir la disquetera externa com a disquetera única (no tenim cap altre disquetera al MSX, ni tan sols una interna), cal intercanviar els pins MSX-[10,12] a PC-[12,14] (els pins MSX-14 i PC-10 no es faran servir, i queden desconnectats o connectats entre ells). En cas de que usem la disquetera com a segona unitat (tenim una disquetera interna connectada), cal intercanviar els pins MSX-10 a PC-14. Els pins MSX-[10,12] i PC-[12,14] son els encarregats d’identificar la unitat com a principal o secundària, i si el connectem MSX-[10,12] a PC-[12,14] s’entendrà com a unitat principal, i MSX-[10,12] a PC-[14,12] com a secundària.

Un cop s’ha comprovat que les connexions funcionen, i que la disquetera llegeix el disc de proves, podem usar cable pla de 34 pistes i connectors IDC-34 per crimpar un cable definitiu. Els pins MSX-14 i PC-10 els podem connectar entre ells, i podem intercanviar les pistes senars MSX-[9,11] PC-[11,13] (retorn/GND), per a mantenir la integritat del cable pla i crimpar els connectors més fàcilment. La pista MSX-33 <-> PC-34 la deixarem desconnectada (tallada) en un dels connectors.


 

Un detall important és que els disquets formatats o alterats (escrits) usant la disquetera externa de PC no es llegeixen correctament amb la disquetera interna de MSX. Es pot llegir el directori de fitxers però no executar o obrir res que no sigui el 1er fitxer al disc. Una forma de preparar disquets des del PC per a ser usats al MSX amb la disquetera interna és usar un disc intermediari: copiar els fitxers del PC al disc intermediari, llavors copiar els fitxers del disc intermediari [ext-FDD] al disc destí [int-FDD] en el mateix MSX.

Si tenim una disquetera externa, tenim l’avantatge de que podem usar discs preparats directament des d’un PC, i de doble cara (720kB), així que la disquetera interna normalment la farem servir per a discs d’arrencada.


 

I ja podem usar les disqueteres del MSX!