Maius Central: Josep Lluís Berral García a.k.a. "El Pitiflí".


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
Johnny, Roy y Steffy: Una historia computable sucedida en la FIB   

Desing Engineering
2018-05-21 09:00:53

Ingeniería y Diseño - ¡Hola de nuevo! Ya estamos aquí una semana más. Los exámenes de Ingeniería de Software 2 consistían en diseñar, mediante patrones de diseño, software de escenarios inventados, como "software para gestionar un gimnasio/club/...". Siempre con la misma fórmula de "Queremos registrar los usuarios, con sus datos... y actividades, con su nombre... cada actividad tiene de 1 a X ediciones, y cada edición de 1 a N usuarios, ...". Los enunciados de los exámenes no tenían mucha gracia, al contrario de los exámenes de Estructuras de Datos y Algoritmos, donde cada semestre "Johnny, Roy y Steffy" tenían algún problema NP-difícil a ser solucionado por los estudiantes.

[Pica aqui per veure el comic]Blog Personal: Un web per a la recerca del domini mundial

Programant una GBA
2014-02-01 18:01:14

Fa poc vaig trobar per quatre duros un manual de "Com programar una Nintendo GBA". La GBA, així com altres video-consoles que no siguin un "PC tunejat", no duu SDK/SDL ni tan sols HAL, ja que cada estudi o per cada joc es crea un motor de joc adequat a les limitacions de la màquina corresponent. Com que no he programat mai un dispositiu a baix nivell (més enllà de l'assignatura SO-91), m'he posat a re-aprendre de zero a programar registres i interrupcions. S'assembla molt a quan programàvem ONION (SO-91), ja que tot comença per inicialitzar el vector d'interrupcions, muntar els esdeveniments a realitzar, i iterar dins un bucle infinit.

La única llibreria que hi havia prèviament, per poder programar jocs directament, ha "caducat". És a dir, que era software privat, l'empresa del qual ha plegat, i la darrera versió del software no es pot compilar amb compiladors i llibreries actuals. Per això he decidit de programar-me la meva llibreria HAL/SDL, mentre aprenc com funciona això.

A la imatge, un test de prova mostrant caràcters (codificats a ma píxel a píxel dins el sistema):
GameBoy Advance
[Pica aqui per veure el blog]
Maius Central 1996-2018 Josep Lluís Berral García